Մասնակցեք փետրվարի 23-ից մարտի 7-ը անցկացվող SMS վիկտորինային և ստացեք նվեր iPhone 6:

Ինչպես մասնակցել

SMS Վիկտորինան անց է կացվում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով (լատինատառ): Վիկտորինային մասնակցելու համար ուղարկեք AYO կամ DA բառը 9020 կարճ համարին: Որպես պատասխան Դուք կստանաք վիկտորինայի առաջին հարցը` պատասխանի երկու հնարավոր տարբերակներով:
Հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է 9020 կարճ համարին ուղարկել SMS` այն պատասխանի համարով, որը Ձեր կարծիքով ճիշտ է:
Օրինակ` 
Առասպելական կենդանի 
1. Միաեղջյուր 
2. Կոկորդիլոս 

Եթե կարծում եք, որ առասպելական կենդանին միաեղջյուրն է, ապա 9020 կարճ համարին ուղարկում եք SMS` տեքստում նշելով 1 թիվը:
Անկախ պատասխանի ճիշտ կամ սխալ լինելուց՝ Դուք կստանաք հաջորդ SMS-ը, որտեղ կնշվի նախորդ հարցի պատասխանի արդյունքը (ճիշտ կամ սխալ) և հաջորդ հարցը:
Վիկտորինայի վերջին հարցին պատասխանելուց հետո Դուք կստանաք SMS, որտեղ նշված կլինի տվյալ հարցի պատասխանի արդյունքը (ճիշտ կամ սխալ):
Վիկտորինայի ընթացքում մասնակիցները կարող են փոխել լեզուն` 9020 համարին ուղարկելով համապատասխան հրահանգը.

  • AM հայերենի համար
  • RU ռուսերենի համար

Հարցերն ընտրվում են պատահականության սկզբունքով`  հարցերի ընդհանուր ցանկից: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար Դուք կստանաք 10 միավոր, յուրաքանչյուր սխալ պատասխանի համար` 0 միավոր:
Ի դեպ, Դուք ցանկացած պահի կարող եք ճշտել կուտակած միավորները և զբաղեցրած դիրքը՝ ուղարկելով HASHIV բառը 9020 համարին: SMS վիկտորինան կունենա 1 հաղթող, ով հայտնի կդառնա 14.03.2016-ին: Հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, ով նշված ժամանակահատվածում առաջինը ճիշտ կպատասխանի հարցերի առավելագույն քանակին, այսինքն նա, ով առաջինն է հավաքել առավելագույն թվով միավորներ:
SMS վիկտորինայի արդյունքները և հաղթող հեռախոսահամարը կհրապարակվեն www.orangearmenia.am կայքում 15.03.2016-ին:


Ծառայության արժեքը


9020 համարին ուղարկվող մեկ SMS-ի արժեքն է 180 դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:


Մրցանակ


SMS վիկտորինայի հաղթող մասնակիցը կստանա նվեր՝ iPhone 6:

SMS վիկտորինայի մանրամասն կաննոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Participate in an SMS quiz to be held from February 23 till March 07 and get an iPhone 6.

How to participate?


SMS Quiz will take place in Armenian and Russian (in Latin transliteration). To participate in the quiz, send the keyword AYO or DA to 9020 short number. In response you’ll get the first question of the quiz with 2 possible answer choices.

To answer the question, you’ll need to send an SMS with the answer you believe is the correct one to 9020 short number.

For example, 
Mythical animal 
1. Unicorn 
2. Crocodile 

If you believe that mythical animal is unicorn, send an SMS with number 1 to 9020 short number.

Whether the answer is correct or wrong, you’ll receive the next SMS with the answer result of the previous question (correct or wrong) and the next question.

After answering the last question of the quiz, you’ll receive an SMS with the answer result of the given question (correct or wrong).

Participants can change the language of the quiz by sending the corresponding command to the short number 9020:

  • AM for Armenian
  • RU for Russian

Questions are selected at random, from the general list of questions. For each correct answer you’ll receive 10 points and for each wrong answer – 0 point.

By the way, you can check your points and position at any time by sending the keyword HASHIV to 9020 short number.

The SMS quiz will have 1 winner, whose name will be revealed on 14.03.2016. The winner will be the participant, who is the first to answer correctly the maximum number of questions in the given period, i.e., who is the first to collect the maximum points.

 

SMS quiz results and winning number will be published at www.orangearmenia.am on 15.03.2016.


Service price


Price per SMS sent to 9020 short number is 180 AMD, including VAT.
prize
The winner of the SMS quiz will receive as gift iPhone 6.

Find more about SMS quiz rules here.